Projekt pn. „Rozwój Centrum Kompleksowej Opieki Osób w Dobrzechowie”, złożony w ramach naboru nr FEPK.07.18-IP.01-001/23 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Numer projektu: FEPK.07.18-IP.01-0050/23

DOTYCHCZASOWA DZIAŁALNOŚĆ DDP I CKOO W DOBRZECHOWIE:

WIĘCEJ

Zachęcamy do pobrania i zapoznania się z warunkami rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:

Szczegółowe informacje na temat dostępnych form wsparcia pod numerem telefonu: 728 503 584

Finansowe przedsięwzięcia

Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej: 3 655 881,72 zł

Wkład własny: 192 414,83 zł

Główne wskaźniki

Liczba os. objętych usł. świadczonymi w społ. lokalnej w programie – 45 osób

Liczba zreal. godz. usł. opiekuńczych w miejscu zamieszkania w ramach projektu – 10 960 godz.

Liczba os. świad. usługi w społ. lokalnej dzięki wsparciu w programie – 3 osoby

Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej – 10 szt.

Centrum Kompleksowej Opieki 

w Dobrzechowie

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do dobrych jakościowo, trwałych i przystępnych cenowo usług opiekuńczych świadczonych na rzecz 45 osób potrzebujących codziennego wsparcia zamieszkujących powiat strzyżowski w ramach zwiększenia miejsc i zapewnienia funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy w Dobrzechowie (dalej: DDP) oraz usług świadczonych w miejscu
zamieszkania w okresie 01.04.2024 - 31.03.2027.


Grupę docelową projektu stanowi 45 osób zamieszkujących w powiecie strzyżowskim (woj. podkarpackie), które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powodu wieku (60+), stanu zdrowia, niepełnosprawności, poprzez m.in.: zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu, umożliwienie udziału w zajęciach terapeutycznych, plastycznych, muzycznych i wspierających ruchowo; pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej; pomoc psychologiczna, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.

Galeria

aktualności z życia DDP dostępne na:

Pobierz

Aktualny harmonogram wsparcia (VI 2024)

Pobierz

Regulamin organizacyjny DDP

Pobierz

Deklaracja Uczestnika

Pobierz

Oświadczenie Uczestnika

Pobierz

Ankieta samooceny na początku projektu

W naszym Centrum rekrutacja trwa przez cały rok!

 

Preferowane będą (dodatkowe punkty powodujące pierwszeństwo wsparcia):

a) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

b) osoby z niepełnosprawnością sprzężoną

c) osoby z chorobami psychicznymi

d) osoby z niepełnosprawnością intelektualną

e) osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (ICD10)

f) osoby korzystające z programu FE PŻ

g) osoby zamieszkujące samotnie

Dołącz do nas!

Pobierz

Regulamin rekrutacji Uczestnika

Pobierz

Formularz zgłoszeniowy Uczestnika

Pobierz

Zaświadczenie lekarskie

Kilka słów o projekcie

Dzienny Dom Pomocy w Dobrzechowie

Napisz do nas!

Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Centrum Kompleksowej Opieki Osób w Dobrzechowie

prowadzone przez B2 Sp. z o.o.

 

Adres

Dobrzechów 3, 38-100 Strzyżów

@   b_2@op.pl

tel.  728 503 584